biuro projektowe

BIURO PROJEKTOWE

Projekty budowlane budynków mieszkalnych, gospodarczych, usługowych, użyteczności publicznej.
łęczna
projekty domów

Myślisz o budowie własnego domu? Od czego zacząć?

Budowa obiektu budowlanego podlega procedurze ściśle określonej w ustawie Prawo Budowlane, dlatego też przed rozpoczęciem budowy budynku Inwestor zobowiązany jest do przygotowania prawnie procesu inwestycyjnego:

•    Uzyskanie Wypisu z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy.
•    Zlecenie geodecie opracowanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych w skali 1:500
•    Uzyskanie zgody na zjazd z drogi gminnej, powiatowej, wojewódzkiej lub oświadczenia o dostępności działki do drogi publicznej.
•    Wystąpienie z wnioskiem do właścicieli mediów o wydanie warunków przyłączenia do sieci elektrycznej, gazowej, wodno-kanalizacyjnej.
•    Zlecenie Projektantowi opracowanie projektu budowlanego: projektu architektoniczno - budowlanego, projektu zagospodarowania działki oraz dokumentacji do wyłączenia gruntu z produkcji rolnej.
•    Uzgodnienia projektu zagospodarowania działki zgodnie z warunkami zawartymi w Wypisie z Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego lub Decyzji o Warunkach Zabudowy.
•    Wystąpienie do Starostwa Powiatowego o wydanie Decyzji Pozwolenia na Budowę.
•    Po uzyskaniu i uprawomocnieniu Decyzji Pozwolenia na Budowę przed przystąpieniem do budowy Inwestor powinien zatrudnić Kierownika Budowy.