biuro projektowe

BIURO PROJEKTOWE

Projekty budowlane budynków mieszkalnych, gospodarczych, usługowych, użyteczności publicznej.
łęczna
projekty domów

OFERTA

PROJEKTY GOTOWE - ADAPTACJA»
Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego projekt gotowy musi zostać adaptowany przez uprawnionego projektanta. Pod pojęciem adaptacji mamy na myśli dostosowanie projektu gotowego do lokalnych warunków gruntowych, klimatycznych oraz doprowadzenie do zgodności z miejscowym planem zabudowy przestrzennej lub Decyzją o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.

PROJEKTY INDYWIDUALNE – AUTORSKIE»
Oferujemy kompleksową obsługę związaną z wykonaniem indywidualnego projektu architektoniczno – budowlanego skrojonego na miarę i według wymagań Zleceniodawcy. Zamieniający wizję i potrzeby naszych Klientów w rzeczywistość. Zaproponujemy najlepsze i sprawdzone technologie dostępne w budownictwie. Zoptymalizujemy budynek pod względem zużycia energii na ogrzewanie i ciepłą wodę. Nasi kierownicy robót budowlanych dopilnują przestrzegania przez wykonawców wszelkich zasad "sztuki budowlanej" oraz zgodności z projektem.

PRZEBUDOWA / ROZBUDOWA / NADBUDOWA»
Do przeprowadzenia przebudowy domu, wyburzenia jego części, nadbudowy czy zmiany układu pomieszczeń, oprócz wykonania projektu budowlanego, konieczne jest wykonanie inwentaryzacji budowlanej - czyli sporządzenie planów budynku na podstawie przeprowadzonych pomiarów. Każdy inwestor musi okazać aktualna dokumentację budynku w celu zilustrowania stanu istniejącego nieruchomości oraz określenia planowanych zmian.