biuro projektowe

BIURO PROJEKTOWE

Projekty budowlane budynków mieszkalnych, gospodarczych, usługowych, użyteczności publicznej.
łęczna
projekty domów

PROJEKTY GOTOWE - ADAPTACJA

Zgodnie z zapisami Prawa Budowlanego projekt gotowy musi zostać adaptowany przez uprawnionego projektanta. Pod pojęciem adaptacji mamy na myśli dostosowanie projektu gotowego do lokalnych warunków gruntowych, klimatycznych oraz doprowadzenie do zgodności z miejscowym planem zabudowy przestrzennej lub Decyzją o Warunkach Zabudowy i Zagospodarowania Terenu.

Ponadto przed złożeniem projektu gotowego do urzędu należy uzupełnić go o Projekt Zagospodarowania Terenu i Działki oraz wymagane załączniki formalno - prawne (decyzje, uzgodnienia, zapewnienia, warunki techniczne przyłączy itp.).

Projektantem adaptującym jest osoba z odpowiednimi uprawnieniami budowlanymi działająca na miejscu budowy z ramienia Inwestora, która dokonuje adaptacji projektu gotowego i przygotowuje projekt zagospodarowania terenu i działki.

Do podstawowych obowiązków projektanta adaptującego należą:

1. Wykonanie i podpisanie projektu adaptacji domu do konkretnej działki.
2. Wykonanie projektu zagospodarowania działki, który należy złożyć wraz z projektem do urzędu.
3. Dołączenie wymaganych opinii i warunków od właścicieli mediów o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków.
4. Naniesienie na oryginalny projekt planowanych zmian lub wykonanie rysunków zamiennych i dołączenie ich do oryginału projektu.
5. Wykonanie ewentualnej adaptacji fundamentów do lokalnych warunków gruntowych.
6. Sprawdzenie i ewentualne dostosowanie konstrukcji budynku do lokalnych warunków i strefy klimatycznej.

Adaptację należy wykonać zgodnie z przepisami, polskimi normami oraz zasadami wiedzy technicznej.


OFERUJEMY ATRAKCYJNE CENY ADAPTACJI PROJEKTÓW GOTOWYCH ORAZ DOPEŁNIENIE WSZELKICH FORMALNOŚCI