biuro projektowe

BIURO PROJEKTOWE

Projekty budowlane budynków mieszkalnych, gospodarczych, usługowych, użyteczności publicznej.
łęczna
projekty domów

PROJEKTY INDYWIDUALNEAUTORSKIE


Oferujemy kompleksową obsługę związaną z wykonaniem indywidualnego projektu architektonicznobudowlanego skrojonego na miarę i według wymagań Zleceniodawcy. Zamieniający wizję i potrzeby naszych Klientów w rzeczywistość. Zaproponujemy najlepsze i sprawdzone technologie dostępne w budownictwie. Zoptymalizujemy budynek pod względem zużycia energii na ogrzewanie i ciepłą wodę. Nasi kierownicy robót budowlanych dopilnują przestrzegania przez wykonawców wszelkich zasad "sztuki budowlanej" oraz zgodności z projektem.

Zakres usług związanych z projektowaniem budynków i przygotowaniem inwestycji to między innymi:

- profesjonalne doradztwo w procesie wyboru terenu inwestycyjnego - działki budowlanej (warunki zabudowy, geodeta, geolog, notariusz),
- opracowanie koncepcji architektonicznej projektowanego budynku (m.in. elewacje: balkony, podcienie, lukarny, tarasy, wnętrze: układ pomieszczeń, program funkcjonalny),
- przygotowanie wniosków i uzgodnień do odpowiednich urzędów (wystąpienie o warunki zabudowy, uzyskanie wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania terenu),
- wykonanie map geodezyjnych do celów projektowych i innych, wytyczenie budynku, odtworzenie granic działki,
- przeprowadzenie badań geotechnicznych i geologicznych gruntu przedmiotowej działki,
- przeprowadzenie procedur administracyjnych i uzgodnień w urzędach (opinie/zapewnienia dot. mediów, drogi - miejskie, gminne, powiatowe, wojewódzkie, konserwator zabytków, archeolog, spółki wodne - melioracja itd.),
- wykonanie wszelkich projektów branżowych (prąd, gaz, woda, kanalizacja, wentylacja i inne),
- nadzorowanie budowy - kierownik budowy, nadzór autorski, inspektor nadzoru,
- wykonanie profesjonalnego kosztorysu budowlanego lub uproszczonego dla banków i potrzeb kredytowych,
- dostęp do sprawdzonych wykonawców i firm budowlanych,

OFERUJEMY ATRAKCYJNE CENY WYKONANIA PROJEKTU INDYWIDULANEGO ORAZ DOPEŁNIENIE WSZELKICH FORMALNOŚCI