biuro projektowe

BIURO PROJEKTOWE

Projekty budowlane budynków mieszkalnych, gospodarczych, usługowych, użyteczności publicznej.
łęczna
projekty domów

PRZEBUDOWA / ROZBUDOWA / NADBUDOWA

Do przeprowadzenia przebudowy domu, wyburzenia jego części, nadbudowy czy zmiany układu pomieszczeń, oprócz wykonania projektu budowlanego, konieczne jest wykonanie inwentaryzacji budowlanej - czyli sporządzenie planów budynku na podstawie przeprowadzonych pomiarów. Każdy inwestor musi okazać aktualna dokumentację budynku w celu zilustrowania stanu istniejącego nieruchomości oraz określenia planowanych zmian.

Inwentaryzacja budowlana potrzebna jest do:
- określenia powierzchni nieruchomości
- nadbudowy domu
- przebudowy domu
- zmiany układu pomieszczeń
- przebudowy dachu

Na podstawie wykonanych rysunków z inwentaryzacji budowlanej jesteśmy w stanie opracować projekt przebudowy lub nadbudowy.


OFERUJEMY ATRAKCYJNE CENY WYKONANIA PROJEKTU PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY LUB NADBUDOWY ORAZ DOPEŁNIENIE WSZELKICH FORMALNOŚCI